Juodosios mirties Doula ir sielvarto praktikos istorija

Juodosios mirties Doula ir sielvarto praktikos istorija
Kaip ir daugelis kitų neteisybių, pandemija tik padidino problemas, su kuriomis susiduria juodaodžiai mirštant ir mirštant. „Neteisingumas, kaip gyvename ir mirštame, per šį laiką negalėjo išryškėti, susiejant tiek pandemiją, tiek socialinius judėjimus, kurių liudininkai buvome per pastaruosius dvejus metus“, – sako Alica Forneret, sielvarto konsultantė ir PAUSE įkūrėja. organizacija, orientuota į erdvių, kurios sukuria saugias, kultūriškai specifines ir ekspertų informuotas sielvarto bei gyvavimo pabaigos išteklius, skirtas juodaodžių ir rudųjų bendruomenėms kurti. „Pauzės pradžia buvo savalaikė, svarbi ir skubi“. ji tęsia. „Šiame darbe visų pirma noriu, kad žmonės jaustųsi taip, lyg jie nebūtų vieni mirę ARBA apdorodami mirtį, įvykusią jų bendruomenėje. Mano nuomone, būdas tai užtikrinti yra galimybė gauti išsilavinimą, kultūriškai svarbius išteklius ir žmones, kurie ves mus per neišvengiamą pabaigą su užuojauta, kantrybe ir dėmesiu mūsų unikaliems poreikiams.

Leave a Comment

Your email address will not be published.